Meeting Register Page

Hội thảo Đại học Ritsumeikan - Cách nộp hồ sơ và xin học bổng năm 2023
Đợt nộp hồ sơ cuối cùng cho kỳ nhập học tháng 9, 2023 đang diễn ra.
Các bạn hãy tham dự buổi hội thảo để tìm hiểu về cách nộp hồ sơ và xin học bổng nhé.

Nội dung hội thảo:
1. Giới thiệu các chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh
2. Thông tin về học bổng
3. Cách nộp hồ sơ
4. Q&A

Mar 4, 2023 01:30 PM in Vietnam

Loading
* Required information